GET STARTED

0$

Tack! Du kommer inom kort få en orderbekräftelse per mail med mer detaljer.

Göteborg medlemskap

Vilket medlemskap vill du ha?

Guld

Ett medlemskap för dig som vill ha full frihet i din träning. Med detta tränar du 24/7 alla dagar på året. 12-månaders bindningstid, går att frysa två månader/år till en administrativ avgift på 200:-. Autogiro 429:-/mån (student och senior rabatt 100:-/mån), finns även som kontantkort.

Platinum

Ett medlemskap för dig som vill ha samma frihet som guld men även kunna träna på bägge våra center i Göteborg/Kungsbacka. Detta kort ger dig även andra förmåner, 10% rabatt i vår shop, 20% rabatt på våra tjänster som inbody, solarium m.m. Följer även med ett klippkort med tio engångsträningar som ni kan använda för icke medlemmar som ni vill träna med. 12-månaders bindningstid, går att frysa två månader/år till en administrativ avgift på 200:-. Autogiro 479:-/mån (student och senior rabatt 100:-/mån), finns även som kontantkort.

Flexibelt

Ett medlemskap för dig som vill ha full flexibilitet i ditt medlemskap. Med detta tränar du 24/7 alla dagar på året. Ingen bindningstid, endast två månaders uppsägningstid, går att frysa utan kostnad. Autogiro 499:-/mån.

Guld student/senior

Få tillgång till gymmet dygnet runt. (Mecenatkort krävs)

Silver (dagkort)

ett perfekt medlemskap för dig som tränar vardagar dagtid men vill ha flexibilitet på helger/heldagar. Träna vardagar 05:00-15:00, helger/helgdagar 24/7. 12-månaders bindningstid, går att frysa två månader/år till en administrativ avgift på 200:-. Finns även som kontantkort.


0$

Välj ett alternativ för att fortsätta

Fortsätt

Välj ort

Vilket gym vill du träna på?


0$

Välj ett alternativ för att fortsätta

Fortsätt

Sundsvall medlemskap

Vilket medlemskap vill du ha?

Guld

Få tillgång till gymmet dygnet runt.

Black card

Få tillgång till gymmet dygnet runt och 20% rabatt i vår butik. (kosttillskott, kläder m.m.)

Guld student

Få tillgång till gymmet dygnet runt som student.

Senior *dagkort

Tillgång till gymmet 06.00 - 16.00


0$

Välj ett alternativ för att fortsätta

Fortsätt

Dina uppgifter


0$

Välj ett alternativ för att fortsätta

Fortsätt

Dina uppgifter


0$

Välj ett alternativ för att fortsätta

Fortsätt

Kostnad

Kostnaden för dig blir:

Summering

Beskrivning Information Antal Pris
Rabatt:
Totalt:

Allmänna villkor - Överträdelse kan innebära att avstängning utan återbetalning av erlagd avgift.

- Träningskortet är personligt och kan ej överlåtas eller utlånas. 

- Av Ironworks fastställda ordningsregler och personalens anvisningar måste följas

- Användning och/eller försäljning av dopingklassade preparat är ej tillåtet. Ironworks har rätt att kräva att den tränande genomgår dopingkontroll utan meddelande av skäl. 

- Det är inte tillåtet att bedriva någon form av näringsverksamhet i Ironworks lokaler utan godkännande. 

- Härmed godkänner den tränande att kamerabevakning genomförs i Ironworks lokaler. Bevakningen är till för att minska stölder och sabotage. 

Betalning via autogiro

Jag förbinder mig att löpande erlägga månadsavgift enligt ovan till dess avtalet sägs upp, se uppsägning nedan. Betalning ska i första hand ske via autogiro-överföring från mitt konto angiven i beställningsformulär. Autogiro-överföringen sker den 28:e varje månad om detta är en helgfri vardag. För autogiro-överföring ska kunna ske måste jag senast sista bankdagen före betalningen ha tillräckligt med pengar på kontot för samtliga betalningar som ska göras på autogiro-dagen. 


Medgivande om uttag via autogiro

Jag medger att uttag får göras från mitt konto på begäran av Ironworks. Om jag byter bank eller får ett annat kontonummer hos banken är det min skyldighet att informera Ironworks om detta. Medgivandet gäller tills dess att avtalet sägs upp i enlighet med villkoren nedan. 


Utebliven betalning

Det är min skyldighet att se till att betalningen genomförs. Om överföringen av månadsavgiften inte överförs skall skulden snarast betalas i receptionen på Ironworks. Om betalningen ej sker kan nya försök till överföringen göras under kommande vardagar. Om betalningen inte inkommer löper avtalet vidare till des sex månads avgifter är obetalda. Avtalet betraktas därefter som avslutat och jag är skyldig att betala samtliga obetalda avgifter, tillsammans med eventuella återstående månadsavgifter till dess 12 månader förflutit. 


Uppsägning

Uppsägning måste ske skriftligt och kan endast göras då inga obetalda månadsavgifter finns. Uppsägning av avtal från och med kommande månad måste ske senaste den 15: innevarande månad. 

Starta medlemskap