fbpx

KUNDAVTAL

Kontoinnehavare och tränande

Uppgifter för Autogiro (betalas i förskott)

Autogiro
Student & senior
Kontantpriser
Student & Senior
Kontantpriser

AVTALSVILLKOR

– Träningskortet är personligt och kan inte överlåtas lånas ut.
– Ironworks fastställda ordningsregler eller personalens anvisningar måste följas.
– Användning och / eller försäljning av dopingklassade preparat är ej tillåtet. Ironworks har rätt att kräva att de tränade genomgår dopingkontroll utan meddelande av skäl.
– Det är inte tillåtet att bedriva någon form av näringsverksamhet i Ironworks lokaler utan godkännande.
– Härmed godkänner den tränande att kamerabevakning genomförs i denna lokal / lokaler. Bevakningen är till för att minska stölder och sabotage.

Betalning via autogiro. Jag förbinder mig att löpande erlägga månadsavgift enligt ovan till dess att avtalet sägs upp, se uppsägningstid nedan. Betalning ska i första hand ske via autogiroöverföringen från av kunden angivet konto. Autogiroöverföringen sker den 28:de varje månad om detta är en helgfri vardag. För att autogiroöverföring ska kunna ske måste jag senast sista bank dagen för betalningen ha tillräckligt med pengar på kontot för samtliga betalningar som ska göras på autogiro dagen.

Medgivande om uttag vid autogiro. Jag medger att uttag får göras från mitt konto på begäran av Ironworks. Om jag byter bank eller får ett annat kontonummer hos banken är det min skyldighet att informera och Ironworks om detta. Medgivandet gäller tills avtalet sägs upp enligt med villkoren nedan.

Utebliven betalning. Det är min skyldighet att betalning genomförs. Om överföringen av månadsavgiften inte överförs så skall skulden snarast betalas receptionen på Ironworks. Om betalningen ej sker kan nya försök till överföring göras under kommande vardagar. Om betalning inte inkommer löper avtalet vidare till ett sex månadsavgifter är obetalda. Avtalet betraktas därefter som avslutat och jag är skyldig att betala samtliga obetalda avgifter, tillsammans med eventuellt återstående månadsavgifter till dess att 12 månader förflutit.

Uppsägning. Uppsägning måste ske skriftligt och kan göras endast då inga obetalda månadsavgifter finns. Uppsägning av avtal från och med kommande månad måste ske senast den 15:e innevarande månad. Det finns möjlighet att frysa sitt kort 1 gång per år till en administrativ kostnad på 100kr.

* Student legitimation eller seniorintyg måste uppvisas vid uthämtning av kort.

Jag godkänner ovanstående avtal
DD slash MM slash YYYY